Futsal pod okiem Zespołu Sportu Młodzieżowego, czyli milowy krok

31.05.20Utworzono
/uploads/assets/2386/ligafut.jpg
Warto zwrócić na to uwagę - futsal jest w tym roku w gronie dyscyplin objętych rywalizacją w ramach systemu sportu młodzieżowego, którą zarządza i nad którą pieczę sprawuje Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu w Warszawie. - To jest krok milowy w rozwoju polskiego futsalu - uważa Aleksander Fangor, prezes AZS UŚ Katowice. - Należy wszystko zrobić, żeby to utrzymać. Za to przyznawane są punkty klubom i stajemy się "pełnoprawną dyscypliną". Jest to prawie tak ważne, jak sponsor strategiczny w Futsal Ekstraklasie.

Zespół Sportu Młodzieżowego został utworzony w Instytucie Sportu w Warszawie w roku 2013. Wówczas głównymi zadaniami Zespołu było opracowanie i wdrożenie do pilotażu programu „Multisport", którego ideą jest upowszechnienie aktywności fizycznej wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, poprzez ich udział w regularnych i bezpłatnych zajęciach sportowych. Jednocześnie Zespół współpracował z Departamentem Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki, przy projektowaniu kolejnych programów adresowanych i upowszechniających sport wśród dzieci.

 

Od 2014 roku Zespół Sportu Młodzieżowego współpracuje z Departamentem Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w procesie transformacji systemu sportu młodzieżowego w Polsce, dostarcza niezbędne dane i informacje do podejmowania decyzji dotyczących przyszłego kształtu systemu sportu młodzieżowego.

 

Główne zadania Zespołu obejmują:

 

- zbieranie informacji dotyczących systemu sportu młodzieżowego

 

- prowadzenie bazy danych wyników sportowych w systemie sportu młodzieżowego

 

- opracowanie koncepcji zarządzania talentami sportowymi

 

- przygotowywanie analiz, opracowań i raportów na potrzeby Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie sportu dzieci i młodzieży

 

Do tematu jeszcze powrócimy.

 

http://www.sport-mlodziezowy.pl/